Enkel nyckelhantering: LokiTime & Traka
Nyckelskåp

Sköt allt med ett system.

ckelhantering: LokiTime & Traka
Nyckelskåp
LOKITIME X TRAKA

Underlätta ditt dagliga arbete

LokiTime är en lättanvänd molntjänst för hantering av nycklar i Traka nyckelskåp. Föremålen som du lånar
kvitteras med pekplatta eller smartphone och avtalen som skapas sparas automaskt digitalt i molnet där de lätt kan hanteras.
Användaren vet alltid vem som har lånat föremålen och om de har återlämnats i tid.

LokiTime är en lättanvänd molntjänst för hantering av nycklar i Traka skåp.
Enkel att hämta ut nycklar och objekt via
LokiTime-applikationen
Säker och kontrollerad förvarning av nycklar
och objekt med Traka nyckelskåp
Realtidsinformation om alla användare, nycklar,
objekt och nyckelskåp
Överlämna nycklar mellan användare även när
de inte är vid nyckelskåpet
Kontroll på alla utlåningsbara tillgånger med
en lösning – 100% automatisk spårbarhet
Full översikt över alla nyckelskåp, nycklar och
rapporter i din webbläsare

Minskar tiden för nyckeladministration, ger 100% kontroll och ökad säkerhet

LOKITIME X TRAKA

Hur fungerar det?

 • Nycklarna förvaras i Traka nyckelskåpet
 • Nycklarna hämtas från Traka skåpet med
  personlig PIN-kod eller access passkort
 • Nycklarna kvitteras till rätt behörig person
  genom att använda LokiTime applikationen
 • Ett automatiskt e-mail skickas till personen
  som påminnelse om nyckeln inte returneras i tid
 • All användning kan följas i realtid. Inga manuella
  kvitteringar behövs, allt är digital och pappersfritt.

Nycklarna kvitteras till rätt person 
genom att använda LokiTime applikationen

Kontakta oss!

KONTAKT LOKITIME

KONTAKT TRAKA
BE OM OFFERT