Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registerbeskrivning för Sowellus Oy:s marknadsföring

1. Registrets namn

Registerbeskrivning för Sowellus Oy:s marknadsföring

2. Personuppgiftsansvarig

Sowellus Oy
Kampgränden 2, 00100 Helsinki, Finland
Telefonnummer: 0600 418 717 / support@sowellus.fi

3. Kontaktperson för registerärenden

Tuomas Pohjola
tuomas.pohjola@sowellus.fi

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna kan användas för Sowellus Oy:s och dess samarbetspartners marknadsföring, reklam, kommunikation, fakturering, indrivning av betalningar, statistiska ändamål samt för att sköta, kontrollera och utveckla kundrelationerna.

5. Registrerade persongrupper

Personen har eller har haft en befintlig eller potentiell kundrelation med den personuppgiftsansvarige.

6. Rekisterin tietosisältö

Registret kan innehålla följande grupperade uppgifter om kunderna:

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Företag och position
Företagets näringsgrensklass
Fri textformulering i samband med kontaktbegäran, som ifyllaren på eget initiativ och personligen har skickat till Sowellus.

7. Källor som i regel används för registret

Personuppgifter samlas in med formulär för kontaktbegäran som skickas via webbplatser eller på annat sätt direkt från den registrerade.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna kan utlämnas och överföras till Sowellus Oy:s eller dess underleverantörers enheter enligt begränsningarna i personuppgiftslagen samt till myndigheter i lagstadgade situationer.

9. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

10. Principer för skydd av registret

I utarbetandet av webbplatsen har man utnyttjat teknisk informationssäkerhet, som syftar till att säkerställa att de inmatade uppgifterna bevaras och är tillgängliga endast för behöriga personer. Endast vissa arbetstagare hos Sowellus Oy har tillgång till systemet med hjälp av användarnamn och lösenord.

Om personuppgiften har förts för hand, lagras materialet i ett låst utrymme och finns tillgängligt endast för behöriga personer.

Personerna som behandlar uppgifterna i registret har lagstadgad tystnadsplikt och/eller har undertecknat en sekretessförbindelse avseende ärendet.

11. Rätt till insyn

Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister. Begäran om insyn ska undertecknas och skickas skriftligen till adressen:

Ohjelmistotalo Sowellus Oy
Kampgränden 2 / Registerbeskrivningar
00100 Helsingfors

eller elektroniskt till adressen:
asiakaspalvelu@sowellus.fi

12. Rätt att begära rättelse

Alla har rätt att kräva rättelse av felaktiga personuppgifter i registret.

Begäran om rättelse ska undertecknas skriftligen och framställas till den personuppgiftsansvarige per brev, e-post eller personligen.

Adresser: se punkt 2.

I begäran om rättelse ska du specificera vilken av Sowellus tjänster begäran om rättelse gäller.

13. Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar.

Begäran om förbud ska undertecknas skriftligen och framställas till den personuppgiftsansvarige per brev, e-post eller personligen.

Adresser: se punkt 2.

I begäran om förbud ska du specificera vilket företag (se punkt 2) begäran om förbud gäller.

14. Skydd av registret och informationssäkerhet

Sowellus Oy och dess tjänsteleverantörer sköter lagringen och skyddet av uppgifterna efter bästa förmåga med befintliga metoder som normalt används. Uppgifter som lagras på annat sätt än i elektronisk form lagras i ett låst utrymme, vars tillträde begränsas till behöriga personer. Materialet i registret förstörs omedelbart när det inte längre behövs.

Användning av kakor
Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. När du besöker vår webbplats ber vi om ditt samtycke till lagring av följande kakor i din dator:

Google Analytics. Google Analytics samlar in uppgifter om hur besökarna använder vår webbplats: vilket innehåll de använder, hur mycket tid de spenderar på webbplatsen och varifrån de har kommit till webbplatsen. Läs mer om hur Google skyddar dina uppgifter.

Användarspårning
Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/