Läs exempel på hur våra kunder utnyttjar LokiTime Nyckelhantering i sin verksamhet.

Case Espoo bibliotek

Eftersom en anställd på Espoo bibliotek har flera arbetsplatser behövs det många nycklar. Dessutom behövs det nycklar att låna ut till vikarier och gemensamma utrymmen. Sammanlagt finns det över 1000 nycklar och accesskort...LÄS MERA

Case Newsec SE

LokiTime hjälper företag som Newsec med nyckelhanteringen i form av en lättanvänd molntjänst. Med LokiTime Key Control kan fastighetsägare, tjänsteleverantörer och hyresgäster enkelt hantera och hålla koll på alla sorts nycklar i fastigheten....LÄS MERA

Case Diakonissanstalten

Case Diakonissanstalten

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr (Diakonissanstalten) är en av de största privata leverantörerna av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Utöver stödverksamhet erbjuder Diakonissanstalten bland annat serviceboende för sina kunder. ...LÄS MERA

Mall of Tripla

Case Mall of Tripla

Nordens största köpcentrum Mall of Tripla hade en utmaning i att få kvitteringen och administrationen av nycklarna till hyresgäster och andra intressentgrupper i elektronisk form. LokiTime blev den perfekta lösningen på problemet...LÄS MERA

Case Village Works

Village Works, som strävar efter stark tillväxt, erbjuder flexibla kontors- och mötesrumslösningar till företag av olika storlek runtom i Finland. Kontrollerad tillväxt förutsätter ännu effektivare processer samt att man hittar rätt digitala verktyg....LÄS MERA

Kruunuasunnot Oy

Case Kruunuasunnot Oy

Vi bad om erfarenheter från användning av LokiTime från Kruunuasunnot Oy:s fastighetschef Eero Puranen och fastighetssekreterare Pirkko Hietamies....LÄS MERA