Läs exempel på hur våra kunder utnyttjar LokiTime Nyckelhantering i sin verksamhet.

Case Skoglunds Fastigheter

Skoglunds Fastigheter i Dalarna förvaltar ett antal fastigheter som de hyr ut: bland annat lägenheter, lokaler, förråd och parkering. Skoglunds sköter dem alla själva med hjälp av sina tekniker och därför lånar de ut ett stort antal nycklar till personal, entreprenörer och....LÄS MERA

Case Nyköpings Arenor

Vare sig det handlar om mötes- och festlokaler, arenor för flera tusen besökare eller en scen för några hundra, har Nyköping Arenor en lämplig lösning. Det här innebär naturligtvis att bolaget hanterar tusentals nycklar och taggar till olika fastigheter och lokaler....LÄS MERA

Case Solkompaniet

Solkompaniet som är ett svenskt företag och expert på storskalig solenergi är en tacksam användare av LokiTime digitala nyckelhanteringssystem. Solkompaniets experter hjälper företag, fastighetsägare, investerare och markägare i Sverige att bygga....LÄS MERA

Case Espoo bibliotek

Eftersom en anställd på Espoo bibliotek har flera arbetsplatser behövs det många nycklar. Dessutom behövs det nycklar att låna ut till vikarier och gemensamma utrymmen. Sammanlagt finns det över 1000 nycklar och accesskort...LÄS MERA

Case Newsec SE

LokiTime hjälper företag som Newsec med nyckelhanteringen i form av en lättanvänd molntjänst. Med LokiTime Key Control kan fastighetsägare, tjänsteleverantörer och hyresgäster enkelt hantera och hålla koll på alla sorts nycklar i fastigheten....LÄS MERA

Mall of Tripla

Case Mall of Tripla

Nordens största köpcentrum Mall of Tripla hade en utmaning i att få kvitteringen och administrationen av nycklarna till hyresgäster och andra intressentgrupper i elektronisk form. LokiTime blev den perfekta lösningen på problemet...LÄS MERA

Case Diakonissanstalten

Case Diakonissanstalten

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr (Diakonissanstalten) är en av de största privata leverantörerna av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Utöver stödverksamhet erbjuder Diakonissanstalten bland annat serviceboende för sina kunder. ...LÄS MERA

Case Village Works

Village Works, som strävar efter stark tillväxt, erbjuder flexibla kontors- och mötesrumslösningar till företag av olika storlek runtom i Finland. Kontrollerad tillväxt förutsätter ännu effektivare processer samt att man hittar rätt digitala verktyg....LÄS MERA

Kruunuasunnot Oy

Case Kruunuasunnot Oy

Vi bad om erfarenheter från användning av LokiTime från Kruunuasunnot Oy:s fastighetschef Eero Puranen och fastighetssekreterare Pirkko Hietamies....LÄS MERA