LokiTime & Traka-nyckelskåp
– fulländad nyckelhantering

LOKITIME OCH TRAKA har introducerat den perfekta helhetslösningen för säker hantering av nycklar på marknaden. Nycklarna förvaras säkert i Traka-skåp och lånas ut med egen mobiltelefon. Realtidsinformation om alla skåp, nycklar och lån finns tillgänglig i webbläsaren, där de kan administreras centralt. Tjänsten kan också utökas med annan lånbar egendom, såsom verktyg, parkeringstillstånd och bärbara datorer.

Lösningen ger 100% spårbarhet för nycklarna, höjer fastighetens säkerhetsnivå och minskar tiden som ägnas åt nyckelhantering.

Uforska lösningen: lokitime.com/sv/traka-lokitime-nyckelskap

Förvaring och hantering av nycklar med månadsavtal

Vi levererar Traka Touch nyckelskåp som en månadsavgiftsbaserad helhetstjänst för olika behov. Tjänsten inkluderar nyckelskåpet och LokiTime-programvaran, som används för att centralt administrera all information om Traka-skåpen via en webbläsare. Nycklar och identifikation i skåpen lånas ut med egen mobiltelefon, och ett avtal lagras för varje händelse i molnet. Användaren har realtidsinformation om alla skåp, nycklar och till vem de har lånats ut.

Kontakta oss för mer information om våra servicepaket!

Jan Jernmark
Försäljningschef, Sowellus Oy
+358 40 505 1725
jan.jernmark@sowellus.fi

Alexander Wasastjerna
Försäljnings, Sowellus Oy
+358 45 7874 2888
+46 720 2352 59
alexander.wasastjerna@sowellus.fi