LokiTime & Traka nyckelskåp
– perfekt nyckelhantering

LOKITIME OCH TRAKA introducerar en komplett lösning för säker nyckelhantering. Nycklarna förvaras säkert i Traka-skåp och kvitteras ut med den egna mobiltelefonen. Realtidsinformation om alla skåp, nycklar och lån finns tillgänglig i webbläsaren där de kan hanteras centralt. Tjänsten hanterar dessutom andra lån, såsom verktyg, parkeringstillstånd och bärbara datorer.

Lösningen ger 100% spårbarhet för nycklar, höjer fastighetssäkerheten och minskar den tid som krävs för att hantera nycklar.

Läs mer om lösningen på: lokitime.com/sv/traka-lokitime-nyckelskap

Nyckelförvaring och -hantering med månatliga avtal

Vi levererar Traka Touch-nyckelskåp som en månatlig helhetslösning för olika behov. Tjänsten innehåller nyckelskåpet och LokiTime-programvaran, som hanterar informationen för alla Traka-skåp centralt via webbläsaren. Nycklar och taggar som förvaras i nyckelskåpen kvitteras ut för lån med den egna mobiltelefonen och varje transaktion sparas i molnet. Användaren har realtidsinformation om alla skåp, nycklar och vem som har lånat dem.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra servicepaket!

Jan Jernmark
Försäljningschef, Sowellus Oy
+358 40 505 1725
jan.jernmark@sowellus.fi

Alexander Wasastjerna
Försäljnings, Sowellus Oy
+358 45 7874 2888
+46 720 2352 59
alexander.wasastjerna@sowellus.fi