LokiTime inleder samarbete med Traka

LokiTime och Traka introducerar en komplett lösning för säker nyckelhantering. Nycklarna förvaras säkert i Traka-skåp och kvitter ut med den egna mobiltelefonen. Realtidsinformation om alla skåp, nycklar och lån finns tillgänglig i webbläsaren där de kan hanteras centralt. Tjänsten hanterar dessutom andra lån, såsom verktyg, parkeringstillstånd och bärbara datorer.

Lösningen ger 100% spårbarhet för nycklar, höjer fastighetssäkerheten och minskar den tid som krävs för att hantera nycklar.

Läs mer om lösningen på: lokitime.com/sv/traka-lokitime-nyckelskap

Jan Jernmark
Försäljningschef, Sowellus Oy
+358 40 505 1725
jan.jernmark@sowellus.fi

Alexander Wasastjerna
Försäljnings, Sowellus Oy
+358 45 7874 2888
+46 720 2352 59
alexander.wasastjerna@sowellus.fi