Case Kruunuasunnot Oy

Fastighetsbolaget Kruunuasunnot gjorde praxisen för nyckeladministration enhetlig

Vi bad om erfarenheter från användningen av LokiTime från Kruunuasunnot Oy:s fastighetschef Eero Puranen och fastighetssekreterare Pirkko Hietamies. Kruunuasunnot Oy låter bygga, hyr ut och utvecklar högklassiga bostäder i 19 orter runtom i Finland. Dessutom omfattar verksamheten även tjänsteproduktion för uthyrning av lägenheter och förvaltning. Kruunuasunnot har kvitterat sina nycklar med hjälp av LokiTime sedan juni 2018.

Hur använder Kruunuasunnot LokiTime?

”LokiTime används gemensamt och riksomfattande av våra medarbetare samt av lokala lås- och underhållsföretag. Informationen om nycklarna och kvittensavtalen finns skyddade i molnet och är tillgängliga för alla parter, detta passar våra behov perfekt. 

”Nu behöver vi inte längre använda gamla låsblocksprogram för att administrera nycklarna utan allt som har med nycklar att göra kan göras med hjälp av LokiTime”, konstaterar Pirkko Hietamies.

Vilken slags feedback ger ni själva för tjänsten?

“Detta program är på riktigt gjort för att möta kundernas behov. Användbarheten är bra, inköps- och underhållskostnaderna är måttliga – vad annat kan man kräva från en bra programvara?” berättar Eero Puranen.


Fördelar för kunder
• Oavhängighet från låsblocksprogram
• Information om nycklar finns skyddad i molnet och är tillgänglig för alla
• Riksomfattande, enhetligt handlingsmönster för nyckeladministration
• Effektivisering av verksamhet


För mer information, kontakta:
Eero Puranen
Fastighetschef / Kruunuasunnot Oy
+358 20 734 29 66
eero.puranen(at)kruunuasunnot.fi