Case Tapiolan Lämpö Group

Tapiolan Lämpös nyckelhantering fick en fungerande lösning

Tapiolan Lämpö använder LokiTime för utlåning av nycklar och till exempel parkeringstillstånd och fjärrkontroller.

Tapiolan Lämpö-koncernen omfattar flera företag som erbjuder fastighetsförvaltning och underhållstjänster i huvudstadsregionen. Många företags nyckelhantering kräver ett flexibelt och anpassningsbart system, så koncernen beslöt sig för att ta i bruk LokiTime.

Innan LokiTime togs i bruk använde man ett program som man själv hade utvecklat på Tapiolan Lämpö för att låna ut huvud- och servicenycklar. Programmet var svårt och hade ingen möjlighet till underhåll eller till att lägga till nycklar i programmet. LokiTime valdes till nytt nyckelhanteringssystem tack vare sin flexibilitet: LokiTime erbjuder många möjligheter och kan i hög grad själv anpassas efter koncernens behov.

”Vi bestämde oss för LokiTime, eftersom det har många möjligheter och man kan själv anpassa och utveckla systemet väldigt mycket. Vi hade pratat med Sowellus som utvecklats programmet under flera års tid innan vi började med det här, och ända från början har de haft en utvecklande inställning i fråga om vad vi behöver”, berättar Kirsi Laiho, Tapiolan Lämpös utvecklingschef.

Maximal nytta av LokiTime

Tapiolan Lämpö använder LokiTime för utlåning av nycklar och till exempel parkeringstillstånd och fjärrkontroller. I koncernen funderar man över nya sätt att få ut ännu mer av LokiTime – man vill ha alla möjliga nycklar och övriga föremål som man lånar ut med i registret.

Jag rekommenderar LokiTime för hanteringen av alla slags nycklar och övriga föremål. Kirsi Laiho, Utvecklingschef / Tapiolan Lämpö Group

LokiTime har medfört effektivitet och exakthet i nyckelhanteringen: eftersom man kan låna flera nycklar samtidigt, så går det åt betydligt mindre tid än tidigare. Tapiolan Lämpö har även fäst RFID-brickor på de viktigaste nycklarna som gör att det är snabbt och enkelt att kontrollera att rätt nyckel lånas ut och returneras.

Nycklarna är under kontroll och uppgifterna är uppdaterade

Nyckelhanteringssystemet har också underlättat koordineringen mellan koncernens många företag. Om en kund försöker hämta en nyckel från fel plats, kan nyckeln lätt lokaliseras genom att kontrollera nyckelregistret.

”En fördel med LokiTime är också det automatiska meddelandet om förfallna returneringar. Det påminner kunden genast och gör nyckelhanteringen enklare. Om man har många nycklar är det ett mycket omfattande arbete att skicka påminnelser för hand. Med hjälp av automatiska meddelanden får vi tillbaka fler nycklar”, nämner Laiho.

Det lönar sig att rekommendera ett bra system även till andra!

”Jag rekommenderar LokiTime för hanteringen av alla slags nycklar och övriga föremål. När nycklarna en gång har registrerats i programmet blir livet betydligt lättare”, säger Laiho.

För mer information, kontakta:
Kirsi Laiho
Utvecklingschef
0207505361
kirsi.laiho@tl-konserni.fi