Case Diakonissanstalten

Diakonissanstalten fick ett nyckelregister som alltid är uppdaterat

Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors (Diakonissanstalten) är en av de största privata leverantörerna av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Utöver stödverksamhet erbjuder Diakonissanstalten bland annat serviceboende för sina kunder. Diakonissanstalten hyr även ut bostäder och affärslokaler genom sina olika fastighetsbolag.

Diakonissanstalten

Förvaltningen av nycklar och passerhandlingar sköttes tidigare på klassiskt sätt med papperskvittering. Förvaltningen av det gamla nyckelregistret med blanketter och tidskrävande nyckelinventering var mycket utmanande. Därtill skapades problem av att registret hade gamla uppgifter och svårigheten att hitta rätt papper när nycklar returneras efter att ett långt arbets- eller boendeförhållande upphör.

Enkelt att ta i bruk LokiTime

Övergången till det nya nyckelhanteringssystemet har varit överraskande smidigt, och dessutom har Sowellus som utvecklat programmet alltid varit nåbara och svarat på kundens frågor. ”Operativsystemet är enkelt och intuitivt. Det kräver ingen lång utbildning, utan vem som helst kan lära sig att använda det”, säger Diakonissanstaltens fastighetsassistent Kaisla Haro.

LokiTime är kostnadseffektivt och säkert

På Diakonissanstalten används LokiTime i samband med kvittering och returnering av nycklar, som nu sköts smidigt med en app. På Diakonissanstalten uppskattar man emellertid mest LokiTimes enkla nyckelinventering och dess kostnadseffektivitet: ”I systemet ser vi genast vilka nycklar och passerhandlingar som finns tillgängliga. Det innebär stora besparingar att inte behöver beställa nya nycklar till fastigheten. Eftersom systemet används av hela koncernen är besparingarna uppskattningsvis upp till flera tusen euro per år.”

”Eftersom systemet används av hela koncernen är besparingarna uppskattningsvis upp till flera tusen euro per år” – Kaisla Haro, Diakonissanstaltens fastighetsassisten

LokiTimes datasäkerhet får också beröm: ”Sowellus är en pålitlig finländsk partner, som har stabil mjukvara. LokiTime är lätt att ta i bruk även vad gäller datasäkerheten. Man behöver inte fundera över om informationen hamnar någon annanstans”, konstaterar Kaisla. 

LokiTime införs i ett område i taget

Diakonissanstalten har infört LokiTime i ett verksamhetsområde i taget. För närvarande sköts nästan hela bolagets nyckelhantering i Helsingforsregionen med hjälp av LokiTime.

”LokiTime har fungerat utmärkt, och Sowellus personal är mycket öppna för utvecklingsförslag. Kundtjänsten fungerar, uppkomna situationer blir lösta omedelbart och man får känslan av att vara den viktigaste kunden. Jag skulle rekommendera LokiTime till vem som helst som arbetar med nyckelhantering: fastighetsförvaltning, business parker, bevakningsföretag, vad som helst. Nyttan är så stor”, berättar Kaisla Haro.

För mer information, kontakta:
Kaisla Haro
Fastighetsassistent, Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors / Egendomsförvaltning
+358 (0)50 532 5228
kaisla.haro@hdl.fi